How to dye synthetic wigs?
But the quantity of shedding and www.luxywigs.com tangle hair will be a lot if you choose the poor quality human hair wigs.
در باب غرب زدگی – حسین قربانی

در باب غرب زدگی

💠تحلیلی بر #غربزدگی ⬇️با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابی مهم برای تاریخ ایران اسلامی ، لازم دانستم مروری بر شخصیت های غرب زده ای داشته باشم که برحسب احساس تکلیف مجددا به این عرصه وارد خواهند شد … 👇 ✔ باید به این باور برسیم که راه حل بسیاری از مشکلات در درون کشور می باشد … ☝️ 🔻بخشی از وجود ما که #نفساماره است و ما را به تباهی سوق می‌دهد #غربِوجودما ست و آن قسمتی که #نفسمطمئنه است و ما را به #صراطمستقیم هدایت میکند بخش روشن و #شرقِوجودما است. در طول تاریخ همیشه این موضوع در جریان بوده است.
🔻وقتی خداوند می‌فرماید از #ظلمات خارج شوید و به سمت #نور بروید. باید ببینیم این ظلمات و نور کجاست …
🔻متأسفانه در ایران این موضوع را فراموش کرده ایم و غرب وجودی ما را وادار به #دروغگویی ، #رانت خواری ، #رشوهگیری و … کرده اند که باید آن را از بین ببریم. 🔻 لذا امام خمینی در این باره فرمود انقلاب حقیقی باید انقلاب حال باشد. ما متوجه #جهاداکبر نشدیم و آن را دست کم گرفتیم. اگر متوجه غربِ وجود خود بودیم، غرب نمی‌توانست آن قدر در ما نفوذ کند.
🔻پیشرفت‌هایی در چهل سال اخیر داشته ایم، ولی انقلاب اسلامی باید بر #اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی نمود پیدا کند.
🔻اگر غرب بر ما نفوذ کند و توطئه اش می‌گیرد و یک عده را دنبال خود می‌کشاند به خاطر همین توطئه‌های عملی است که تا زمانی که این چاله ها را پر نکرده ایم باید منتظر خساراتی در جامعه باشیم. #اعتیاد #جوانان ، #گرانی‌ها ، #اجناستقلبی و … خساراتی است که با این اخلاقیات و الگوها نمی‌توان جامعه را اسلامی کرد. 🔻گروهی از #غربزدگان راه حل مشکلات #فرهنگی #اقتصادی و #سیاسی را در غرب جستجو می کنند و گروهی با صراحت اعلام می دارند که #آسایش و #سعادت نوع بشر در سایه از بین بردن اساس #اعتقادات و #اخلاق و پیروی همه جانبه از غرب است؟!
🔻کسی که #غرب_زده است با رأی و تفکر خود انتخاب نمی کند و در برابر غرب برای خود #شخصیت و #هویتی قائل نیست و تمام همّ و غمش این است که غربی ها چه می کنند و چه می گویند و هرگز به فکر استفاده از فکر و توان خود نیست، چون اساساً خود را نمی بیند.
✔ باید به شرق وجودی خویش بیاندیشیم و به این باور برسیم که راه حل بسیاری از مشکلات در درون کشور می باشد …

۲۰آبانماه۹۹

@khamenei_ir
@hrouhani
@larijani_ir
@mbghalibaf
@dr.ahmadinejad
@shora_gc