How to dye synthetic wigs?
But the quantity of shedding and www.luxywigs.com tangle hair will be a lot if you choose the poor quality human hair wigs.
مدیر_سالم – حسین قربانی

مدیر_سالم

💠 #مدیرسالم

🔻کوچکترین بی دقتی در انتخاب یا انتصاب مدیران، ممکن است باعث زخم‌های عمیقی بر پیکیره‌ افراد مرتبط با آن جامعه گردد. کم نبوده آسیب‌های تصمیمات غلطی که با روش مرسوم امروز کشور (آزمون و خطا) گرفته شده اند و چه بسا مسیر‌های پیشرفت و یا حیات عده‌ی کثیری را دستخوش خود قراره داده اند.

🔻بلاشک یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور مدیرانی هستند که درجای خود قرار نگرفته اند. مدیران ناکارآمدی که با اشغال موقعیت مدیریتی هم این فرصت را از دیگران میگیرند و هم عالمانه یا جاهلانه باعث تضعیف جایگاه اشغال شده میشوند. مدیرانی که سواد و تجربه و صلاحیت کافی را ندارند و به واسطه‌ی فشار‌های فرا قانونی یا هرج و مرج حاکم بر مجموعه، خود را بدانجا تحمیل کرده اند.

🔻خیلی از این افراد پس از مدتی نه تنها آن منصب را حق مسلم خویش قلمداد میکنند که در گامی فراتر، عملکرد خود را غیر قابل نقد پنداشته و بجای مدیریت مخربِ خویش، منتقدان را مخرب می‌نامند.

🔻یکی از معضلات کنونی جامعه‌ی ما ، تلاش بی‌محابا‌ی برخی افراد برای ورود به جایگاههای مدیریتی یا حفظ میزهایی با تخصص‌های غیر مرتبط است! قبول کردن مسئولیت توسط فردی که تخصصی مرتبط ندارد به نوعی خیانت به مردم محسوب میگردد .

🔻اگر قرار است با فساد مقابله شود نباید روش انتخاب مدیر به شیوه کنونی باشد . اگر فردی برای مدیریت انتخاب می‌شود که چارچوب یک #مدیرسالم را ندارد ؛ چرا باید توقع داشت ، جامعه با این مدیر به سمت رفع فساد و حرکت به سمت جامعه‌ی آرمانی و هدف نهایی پیش برود؟!
🔺️رزومه سازی ، آن هم از نوع ورزشی ، برای افرادی که امکان دارد در آن رشته سررشته‌ای هم نداشته باشند ، برای معرفی آنها در #مدیریت_شهری ، بخشی از مسیر های غلط انتخابات پیش روست. با این رزومه سازی‌ها و تلاش برای مدیر شدن ، نباید توقع داشت با فساد مبارزه شود!

🌐۵آبانماه۹۹