How to dye synthetic wigs?
But the quantity of shedding and www.luxywigs.com tangle hair will be a lot if you choose the poor quality human hair wigs.
نقدی_بر_بروکراسی – حسین قربانی

نقدی_بر_بروکراسی

برایم شبهای پریشانی را رقم زده اند … دیشب خواب آشفته‌ای دیدم. #اژدهای_هفت‌_سری روی شهر پرواز می‌کرد و با شراره‌های خود، آتش به جان مردمان می‌زد. در عالم خیال چند نفر از مدیران میانی روی سرهای هفتگانه آن به اژدهاسواری مشغول و مدیران مافوق آن‌ها در درون این اژدها در حال تجزیه‌وتحلیل بودند. کارمندان هم، چون نوگلانی آسوده روی دُم اژدها نقاشی می‌کشیدند و خود را بالا می‌کشیدند. شهروندانی که با آن‌ها سخن می‌گفتند یا در کش‌وقوس و فشار این دم خفه می‌شدند یا با فرمان اژدهاسواران می‌سوختند.
به خودم آمدم تعبیر خوابم را یافتم. #اژدها ، #بروکراسی بود. هرچه می‌گذرد قوه دافعه #اژدهای_بروکراسی پرونده‌های پروپیمان‌تری را تولید می‌کند.
اژدهای بروکراسی چیست؟ آیا وجود مافیای فاسد اداری است یا مجریان و ناظران؟ مشکل از کجاست …
اژدها به زبانی متمایز سخن می‌گوید. اگر می‌خواهید اژدها در اولین برخورد شما را نبلعد، باید به زبان آن مسلط باشید. آیین‌نامه، اصلاحیه، متعاقباً، مساعدت، استحضار، خواهشمند است، ماده، تبصره… و ٥٠٤ کلمه اساسی دیگر که در دنیای واقعی هیچ معنا و مفهومی ندارند، برای مکالمه با اژدها کلیدی و لازم‌اند. کسانی که از دُم این اژدها و از کوچک‌ترین مدیریت‌ها با ادبیات آن آشنا می‌شوند و زبان بروکراسی زبان مادری آن‌هاست در ادارات رشد پیدا میکنند. مترجم تصمیمات مدیران مافوق به اژدهایند و بر اژدهای مراد، سوار.
در این سیستم، عناصر صادق ضربه می‌خورند. به مراتبِ پایین‌تر تنزل می‌یابند و رشد نمی‌کنند. چراکه مدیران مافوق در درون  اژدها از عالم واقع خبر ندارند و تنها راه ارتباطی آن‌ها با دنیای بیرون همان مترجمان و مدیران میانی‌اند. مدیری که روزانه باید حداقل صد نامه مختلف را امضا یا مشاهده کند و دست‌آخر به مدیران مافوق خود گزارش دهد؛ چطور می‌تواند به گزارشات معاونان خود اعتماد نکند. هرگز فرصت شنیدن خبر بد از دهان مدیران میانی را ندارد. هر مسئله‌ای باید بلافاصله با پاسخ «حل شد، آقای رئیس!» همراه شود. او از اخبار ناخوشایند ناراحت می‌شود. گزارش‌های کذب آرامش‌بخش را به واقعیت‌های تلخ ترجیح می‌دهد؛ چراکه خودِ او در زنجیره‌ای مدیریتی همان دستپخت را تحویل مدیران بالاتر می‌دهد. چه باید کرد؟راه‌حل‌های بومی، ملی، اسلامی زیادی وجود دارد.این راه‌حل‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی،تکنولوژیک،حقوقی ومدیریتی تقسیم‌شدنی‌اند؛ اماسؤال اینجاست که آیا شکارچیان اژدها، اراده‌ای برای به دام انداختن این اژدها ورام‌کردن آن دارند؟
#حسین_قربانی
#دانشجوی_دکترای_تخصصی
#مدیریت_دولتی #دانشگاه_تهران